Tabellen Winter-Tour 2012/2013

 
Wintertour 2012/13   Gesamt nach 4 Etappen
Nr. Vorname Nachname Rang Siege Spiele Diff Punkte
1 Wilfried Falke 1 15 16 84
2 Wolfgang Lendzion 2 12 16 37
3 Gerold Schelenz 3 11 16 84
4 Günter Lünstedt   11 16 84
5 Manfred Hespen 4 11 16 64
6 Dietmar Averbeck   11 16 64
7 Uwe Schmietenknop 5 11 16 25
8 Axel Cornelius   11 16 25
9 Mike Wiemers 6 10 16 40
10 Norbert Asseier   10 16 40
11 Marion Wilken 7 10 16 38
12 Wilfried Lumma 8 10 16 0
13 Andre Cuvelette   10 16 0
14 Matthias Klein 9 9 16 20
15 K. H. Wilken 10 9 16 19
16 Ralf Brauner 11 9 16 -14
17 Thorsten Röben 12 8 12 38
18 Peter Tautz 13 7 12 17
19 Hans-Hermann Husmann 14 7 12 16
20 Karin Husmann   7 12 16
21 Monika Lorenz 15 7 12 15
22 Holger Hillebrecht   7 12 15
23 Olga Beeken 16 7 12 2
24 Hans-Hermann Beeken   7 12 2
25 Cornelia Müller 17 7 16 -1
27 Jörg Müller   7 16 -1
28 Marie-Luise Lumma 18 7 12 -6
29 Jens Reubold 19 7 16 -7
30 Jochen Bolles   7 16 -7
31 Georg Saathoff 20 6 8 31
32 Stephan Eilers   6 8 31
33 Gudrun Stahl 21 6 8 27
34 Waldemar Schindler   6 8 27
35 Wolle Weddermann 22 6 8 21
36 Gertrud Wissing 23 6 12 11
37 Uwe Emde 24 6 12 -6
38 Inka Stratmann 25 6 12 -22
39 Claudia Kaiser 26 6 16 -43
40 Wolfgang Kaiser   6 16 -43
41 Ursel Skuppin-Haack 27 5 8 21
42 Herbert Kluge 28 5 8 10
43 Franz Dirscherl 29 5 12 1
44 Bernd Janßen 30 5 12 -7
45 Daniel Fark 31 5 8 -10
46 Rainer Sengbusch 32 5 12 -16
47 Thomas Polziehn   5 12 -16
48 Hedy Schlotterbeck 33 5 13 -18
49 Lünstedt Petra 34 4 4 34
50 Sven Wiemers 35 4 4 28
51 Kuball Martin 36 4 4 25
52 Christian Lehmkuhl 37 4 4 23
53 Kai Renken 38 4 8 15
54 Liane Schuhmann 39 4 12 -25
55 Heino Predel   4 12 -25
57 Margrit Discherl 40 3 4 16
58 Wilfried Woggon 41 3 4 15
59 Daoris Woggon   3 4 15
60 Johann Müller 42 3 4 11
61 Klaus Van der Bank 43 3 4 10
62 Heinz Janssen   3 4 10
63 Marion Schwarz 44 3 8 -10
64 Peter Schwarz   3 8 -10
65 Antje Hein 45 3 8 -12
66 Thomas Hein   3 8 -12
67 Horst Buldt 46 3 12 -35
68 Jörg Schwanke 47 3 16 -84
69 Manuela Ritrich   3 16 -84
70 Gerd Koclowski 48 2 4 7
71 Jochen Frank   2 4 7
72 Susanne Spanhake 49 2 4 5
73 Dörte Finken   2 4 5
74 Stefan Schröder 50 2 4 1
75 Dietmar Bücker   2 4 1
76 Schucki Schuhmacher   2 4 1
77 Güney Ediz   2 4 1
78 Kai Renken   2 4 1
79 Dirk Meerpohl 52 2 4 -6
80 Brigitte Hartmann   2 4 -6
81 Folkert Hoffmann 53 2 8 -18
82 Timo Keller 54 2 4 -20
83 Wolfgang Lippka 55 2 8 -25
84 Heidi Gringel 56 1 4 -2
85 Dirk Gringel   1 4 -2
86 Heiko Oltmanns 57 1 4 -3
87 Rolf Harms   1 4 -3
88 Peter Tokar 58 1 4 -6
89 Dietmar Kahne 59 1 4 -8
90 Bärbel Berganski   1 4 -8
91 Detlev Wortelker 60 1 4 -10
92 Hedda Wortelker   1 4 -10
93 ??? Heinemann   1 4 -10
94 Rolf Harms 61 1 4 -14
95 Gerlinde Harms   1 4 -14
96 Jörn Herzog   1 5 -14
97 Janos Lünstedt   1 4 -14
98 Yvone Alberts   1 4 -14
99 Jan-Ole Schattschneider   1 4 -14
100 Peter Gerdes 64 1 4 -18
101 Karin Peters 65 1 8 -40
102 Jürgen Peters   1 8 -40
103 Margrit Discherl 66 1 8 -50
104 Nils Schön 67 0 4 -20
105 Vanessa Alberts   0 4 -20
106 Wolfgang Rompa 68 0 4 -21
107 Anke Grünfeld   0 4 -21
108 Dieter Coldewey 69 0 4 -38
109 Heidemarie Obermüller 70 0 4 -45
             
Wintertour 2012/13   1. Etappe
Nr. Vorname Nachname Rang Siege Spiele Diff Punkte
1 Georg Saathoff 1 4 4 30
2 Stephan Eilers   4 4 30
3 Wilfried Falke 2 4 4 23
4 Thorsten Röben   4 4 23
5 Gerold Schelenz 3 3 4 35
6 Günter Lünstedt   3 4 35
7 Marion Wilken 4 3 4 28
8 Gertrud Wissing   3 4 28
9 Holger Hillebrecht 5 3 4 18
10 Monika Lorenz 6 3 4 17
11 Ursel Skuppin-Haack   3 4 17
12 Wolle Weddermann 7 3 4 11
13 Johann Müller   3 4 11
14 Wilfried Lumma 8 3 4 10
15 Andre Cuvelette   3 4 10
16 Marie-Luise Lumma   3 4 10
17 Mike Wiemers 9 3 4 7
18 Norbert Asseier   3 4 7
19 Uwe Emde 10 3 4 6
20 Herbert Kluge   3 4 6
21 Susanne Spanhake 11 2 4 5
22 Dörte Finken   2 4 5
23 Wolfgang Lendzion 12 2 4 2
24 Uwe Schmietenknop   2 4 2
25 Axel Cornelius   2 4 2
26 Matthias Klein   2 4 2
27 K. H. Wilken   2 4 2
28 Jens Reubold   2 4 2
29 Jochen Bolles   2 4 2
30 Bernd Janßen   2 4 2
31 Liane Schuhmann   2 4 2
32 Heino Predel   2 4 2
33 Claudia Kaiser 17 2 4 -1
34 Wolfgang Kaiser   2 4 -1
35 Rainer Sengbusch 18 2 4 -2
36 Thomas Polziehn   2 4 -2
37 Manfred Hespen 19 2 4 -6
38 Dietmar Averbeck   2 4 -6
39 Hans-Hermann Husmann 20 2 4 -7
40 Karin Husmann   2 4 -7
41 Ralf Brauner 21 2 4 -14
42 Inka Stratmann   2 4 -14
43 Daniel Fark 22 2 4 -20
44 Timo Keller   2 4 -20
45 Hedy Schlotterbeck 23 1 4 -2
46 Horst Buldt   1 4 -2
47 Heiko Oltmanns 24 1 4 -3
48 Rolf Harms   1 4 -3
49 Olga Beeken 25 1 4 -6
50 Hans-Hermann Beeken   1 4 -6
51 Franz Dirscherl 26 1 4 -10
52 Detlev Wortelker   1 4 -10
53 Hedda Wortelker   1 4 -10
54 ??? Heinemann   1 4 -10
55 Marion Schwarz 28 1 4 -11
56 Peter Schwarz   1 4 -11
57 Cornelia Müller 29 1 4 -13
58 Jörg Müller   1 4 -13
59 Folkert Hoffmann   1 4 -13
60 Wolfgang Lippka   1 4 -13
61 Jörg Schwanke 31 1 4 -14
62 Manuela Ritrich   1 4 -14
63 Karin Peters 32 0 4 -18
64 Jürgen Peters   0 4 -18
65 Margrit Discherl 33 0 4 -38
66 Dieter Coldewey   0 4 -38
             
Wintertour 2012/13   2. Etappe
Nr. Vorname Nachname Rang Siege Spiele Diff Punkte
1 Wolfgang Lendzion 1 4 4 23
2 Christian Lehmkuhl   4 4 23
3 Mike Wiemers 2 3 4 21
4 Norbert Asseier   3 4 21
5 Manfred Hespen 3 3 4 18
6 Dietmar Averbeck   3 4 18
7 K. H. Wilken 4 3 4 18
8 Peter Tautz   3 4 18
9 Uwe Schmietenknop 5 3 4 11
10 Axel Cornelius   3 4 11
11 Wilfried Falke 6 3 4 8
12 Ralf Brauner   3 4 8
13 Thorsten Röben 7 2 4 6
14 Kai Renken   2 4 6
15 Jens Reubold 8 2 4 3
16 Jochen Bolles   2 4 3
17 Gerold Schelenz 9 2 4 2
18 Günter Lünstedt   2 4 2
19 Matthias Klein 10 2 4 1
20 Bernd Janßen   2 4 1
21 Marion Wilken 11 2 4 -7
22 Wilfried Lumma   2 4 -7
23 Andre Cuvelette   2 4 -7
24 Marie-Luise Lumma   2 4 -7
25 Gertrud Wissing   2 4 -7
26 Dietmar Kahne 13 1 4 -8
27 Bärbel Berganski   1 4 -8
28 Holger Hillebrecht 14 1 4 -10
29 Horst Buldt   1 4 -10
30 Rolf Harms 15 1 4 -14
31 Gerlinde Harms   1 4 -14
32 Claudia Kaiser 16 1 4 -17
33 Wolfgang Kaiser   1 4 -17
34 Cornelia Müller 17 1 4 -18
35 Jörg Müller   1 4 -18
36 Peter Gerdes   1 4 -18
37 Jörg Schwanke 18 0 4 -30
38 Manuela Ritrich   0 4 -30
             
Wintertour 2012/13   3. Etappe
Nr. Vorname   Rang Siege Spiele Diff Punkte
1 Wilfried Falke 1 4 4 28
2 Sven Wiemers   4 4 28
3 Gudrun Stahl 2 4 4 22
4 Waldemar Schindler   4 4 22
5 Manfred Hespen 3 3 4 25
6 Dietmar Averbeck   3 4 25
7 Cornelia Müller 4 3 4 21
8 Jörg Müller   3 4 21
9 Marion Wilken 5 3 4 20
10 Matthias Klein   3 4 20
11 Hans-Hermann Husmann 6 3 4 17
12 Karin Husmann   3 4 17
13 Wilfried Woggon 7 3 4 15
14 Daoris Woggon   3 4 15
15 Wolle Weddermann 8 3 4 10
16 Daniel Fark   3 4 10
17 Klaus Van der Bank   3 4 10
18 Heinz Janssen   3 4 10
19 Wolfgang Lendzion 10 3 4 7
20 Uwe Schmietenknop   3 4 7
21 Axel Cornelius   3 4 7
22 Olga Beeken 11 3 4 4
23 Hans-Hermann Beeken   3 4 4
24 Gerold Schelenz 12 2 4 13
25 Günter Lünstedt   2 4 13
26 Thorsten Röben 13 2 4 9
27 Kai Renken   2 4 9
28 Monika Lorenz 14 2 4 4
29 Ursel Skuppin-Haack   2 4 4
30 Mike Wiemers 15 2 4 1
31 Norbert Asseier   2 4 1
32 Jens Reubold   2 4 1
33 Jochen Bolles   2 4 1
34 Georg Saathoff   2 4 1
35 Stephan Eilers   2 4 1
36 Stefan Schröder   2 4 1
37 Dietmar Bücker   2 4 1
38 K. H. Wilken 19 2 4 -2
39 Peter Tautz   2 4 -2
40 Claudia Kaiser 20 2 4 -4
41 Wolfgang Kaiser   2 4 -4
42 Dirk Meerpohl 21 2 4 -6
43 Brigitte Hartmann   2 4 -6
44 Rainer Sengbusch 22 2 4 -7
45 Thomas Polziehn   2 4 -7
46 Wilfried Lumma 23 2 4 -9
47 Andre Cuvelette   2 4 -9
48 Marie-Luise Lumma   2 4 -9
49 Heidi Gringel 24 1 4 -2
50 Dirk Gringel   1 4 -2
51 Franz Dirscherl 25 1 4 -5
52 Folkert Hoffmann   1 4 -5
53 Thomas Hein 26 1 4 -6
54 Peter Tokar   1 4 -6
55 Ralf Brauner 27 1 4 -9
56 Inka Stratmann   1 4 -9
57 Wolfgang Lippka 28 1 4 -12
58 Margrit Discherl   1 4 -12
59 Uwe Emde 29 1 4 -16
60 Antje Hein   1 4 -16
61 Jörg Schwanke 30 1 4 -18
62 Manuela Ritrich   1 4 -18
63 Karin Peters 31 1 4 -22
64 Jürgen Peters   1 4 -22
65 Hedy Schlotterbeck 32 1 4 -23
66 Horst Buldt   1 4 -23
67 Liane Schuhmann   0 4 -23
68 Heino Predel   0 4 -23
69 Heidemarie Obermüller 35 0 4 -45
             
Wintertour 2012/13   4. Etappe
Nr. Vorname Nachname Rang Siege Spiele Diff Punkte
1 Gerold Schelenz 1 4 4 34
2 Günter Lünstedt   4 4 34
3 Lünstedt Petra   4 4 34
4 Wilfried Falke 2 4 4 25
5 Kuball Martin   4 4 25
6 Manfred Hespen 3 3 4 27
7 Dietmar Averbeck   3 4 27
8 Franz Dirscherl 4 3 4 16
9 Margrit Discherl   3 4 16
10 Holger Hillebrecht 5 3 4 7
11 Hedy Schlotterbeck   3 5 7
12 Wilfried Lumma 6 3 4 6
13 Andre Cuvelette   3 4 6
14 Wolfgang Lendzion 7 3 4 5
15 Uwe Schmietenknop   3 4 5
16 Axel Cornelius   3 4 5
17 Olga Beeken 8 3 4 4
18 Hans-Hermann Beeken   3 4 4
19 Ralf Brauner 9 3 4 1
20 Inka Stratmann   3 4 1
21 Mike Wiemers 10 2 4 11
22 Norbert Asseier   2 4 11
23 Cornelia Müller 11 2 4 9
24 Jörg Müller   2 4 9
25 Gerd Koclowski 12 2 4 7
26 Jochen Frank   2 4 7
27 Hans-Hermann Husmann 13 2 4 6
28 Karin Husmann   2 4 6
29 Gudrun Stahl 14 2 4 5
30 Waldemar Schindler   2 4 5
31 Uwe Emde 15 2 4 4
32 Herbert Kluge   2 4 4
33 Antje Hein   2 4 4
34 K. H. Wilken 16 2 4 1
35 Peter Tautz   2 4 1
36 Marion Schwarz   2 4 1
37 Peter Schwarz   2 4 1
38 Schucki Schuhmacher   2 4 1
39 Güney Ediz   2 4 1
40 Kai Renken   2 4 1
41 Marion Wilken 19 2 4 -3
42 Matthias Klein   2 4 -3
43 Liane Schuhmann 20 2 4 -4
44 Heino Predel   2 4 -4
45 Monika Lorenz 21 2 4 -6
46 Thomas Hein   2 4 -6
47 Rainer Sengbusch 22 1 4 -7
48 Thomas Polziehn   1 4 -7
49 Gertrud Wissing 23 1 4 -10
50 Bernd Janßen   1 4 -10
51 Jens Reubold 24 1 4 -13
52 Jochen Bolles   1 4 -13
53 Jörn Herzog 25 1 5 -14
54 Janos Lünstedt   1 4 -14
55 Yvone Alberts   1 4 -14
56 Jan-Ole Schattschneider   1 4 -14
57 Claudia Kaiser 27 1 4 -21
58 Wolfgang Kaiser   1 4 -21
59 Jörg Schwanke 28 1 4 -22
60 Manuela Ritrich   1 4 -22
61 Nils Schön 29 0 4 -20
62 Vanessa Alberts   0 4 -20
63 Wolfgang Rompa 30 0 4 -21
64 Anke Grünfeld   0 4 -21

Anmeldung

Besucher

Aktuell sind 76 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Zum Regen nach Emden

Diese Überschrift würde die 6. Etappe der TOUR 2022 sehr gut beschreiben. 45 Teilnehmer spielten sich durch 5 regennasse Runden Petanque. Als Sieger ging dann Günter Lünstedt vor Dietmar Walloch und Bärbel Berganski duchs Ziel. Der Trostpokal ging an "Wolle" Lendzion. Alle Interessierten können jetzt einen Blick, auf die Gesamtwertung der TOUR 2022, die Einzelwertung von Emden und einen Bericht zur TOUR Etappe 6. in Emden, werfen. Es ist ein Satz Boulekugeln in Emden gefunden worden. Mehr dazu im Bericht zur Etappe.

Zur Sonne nach Brinkum

Dieser Überschrift wurde die 5. Etappe der TOUR 20022 wieder einmal gerecht. 56 Teilnehmer spielten sich durch 6 sommerliche Runden Petanque. Als Sieger ging dann Rainer Grunst vor Anke Grünfeld und Sigrid Garner duchs Ziel. Der Trostpokal gind an Elke Baumann. Alle Interessierten können jetzt einen Blick, auf die Gesamtwertung der TOUR 2022, die Einzelwertung von Brinkum und einen Bericht zur TOUR Etappe 5. in Brinkum, werfen.

,

Bericht zu Dangast Open 2022

Am Wochenende  des 21/22 Mai 2022 fand das 1. Dangast Open statt.  Einen Turnierbericht sind auf unserer Webseite eingestellt. 

Termine der Tour 2022

Die Organisatoren der Tour haben derweil  Termine für 8. Etappen in 2022 erarbeitet.